Reference

Podjetje je v svoji dolgoletni zgodovini izvedlo številne zahtevne stavbe, stanovanjske objekte, inženirske objekte, ceste ter objekte komunalne infrastrukture za različne javne in privatne investitorje na območju Gorenjske.

Seznam referenc:

- Občina Bled (koncesijska pogodba za vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Bled, rekonstrukcija odseka Rečiške, Kolodvorske in Cankarjeve ceste, Aljaževe, Prisojne in Razgledne ulice, Bodešče - Peči, LC Koritno - Polica, zimska služba);

- Občina Kranjska Gora (rekonstrukcija Kurirske poti v Gozd Martuljku, ureditev avtobusnih postajališč Kranjska Gora - Vršič);

- Občina Gorje (vgradnja zabojnikov za globinsko zbiranje odpadkov na območju parkovne lokalne skupnosti Gorje);

- Občina Kranj (ureditev križišča pri Čebelici);

- Občina Tržič (vzdrževalna dela na gozdnih cestah)

- Občina Cerklje na Gorenjskem (letno vzdrževanje občinskih cest);

- Občina Šenčur (vzdrževanje občinskih cest);

- Občina Preddvor (ureditev infrastrukture v občini Preddvor); 

- Komunala Kranj d.o.o. (gradbena dela pri vzdrževanju javnega vodovodnega omrežja);

- Komunala Radovljica d.o.o. (gradbena dela pri vzdrževanju infrastrukturnega omrežja in priključkov);

- Elektro Gorenjska, d.d.;

- Elektro Ljubljana d.d. ...

 

 

 


Natisni   E-pošta