Svetovanje, inženiring in projektiranje

Svetovanje, inženiring in projektiranje

Podjetje na področju izvajanja svetovalnih in inženirskih storitev ter projektiranje s področja cestno prometne infrastrukture naročnikom nudi:

  • svetovalni inženiring na področju investicij in vzdrževanja cest,
  • izdelavo projektnih nalog s področja cestne infrastrukture,
  • izdelavo investicijske dokumentacije – Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
  • izdelavo idejnih projektnih rešitev,
  • izdelavo izvedbene dokumentacije – Izvedbeni načrti cestne infrastrukture,
  • izdelavo projektne dokumentacije cestne infrastrukture - Projekt za izvedbo,
  • izvajanje gradbenega nadzora v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom.